Сертификация ИСО 14001

Сертификация ИСО 14001-документ міжнародного рівня, який видається для підтвердження якості та надійності діючої на підприємстві системи екологічного менеджменту.
Наявність на підприємстві сертифіката ISO 14001 свідчить про те, що організація володіє достатньою кількістю ресурсів для здійснення успішної екологічної діяльності свого виробництва.

Цілі впровадження стандартів серії ISO 14000:

мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;
дотримання законів, правил, вимог, спрямованих на збереження екології. ISO 22000 (HACCP) встановлює вимоги до системи менеджменту організації, що беруть участь в ланцюзі виробництва і споживання харчових продуктів, щоб показати їх здатність контролювати ризики безпеки харчової продукції і гарантувати, що кінцеві продукти, є безпечними для споживачів.

Побудована на основі вимог даного стандарту система менеджменту безпеки харчових продуктів, дозволить вашій організації:

ідентифікувати та оцінити всі потенційно можливі в ланцюжку виробництва харчових продуктів, небезпеки, включаючи небезпеки, пов’язані з типом процесу і використовуваного обладнання;
результативно обмінюватися інформацією з постачальниками, споживачами та іншими зацікавленими сторонами (починаючи від сільськогосподарських виробників до виробників харчової продукції, харчових лабораторій, наглядових органів тощо) у ланцюжку створення харчових продуктів;
відповідати застосовним законодавчим і нормативним вимогам, що стосуються безпеки харчових продуктів, і узгодженим вимогам споживачів.

kolibrius

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх